Sempeak Logo
Yükleniyor...
Close
Geleneksel Medya Planlama

Geleneksel Medya Planlama

Geleneksel medya planlama, içinde reklam mesajının yer aldığı kitle iletişim aracının seçilme sürecini ifade ediyor. Ürün ve hizmetlerinize ilişkin reklamı hedef kitlenize ulaştırmanın en iyi yolunu belirlemek, medya planlamasının temel hedefini oluşturur.

Televizyon Reklamları

Televizyon Reklamları

Kitlesel bir araç olması, maliyetlerin etkinliği, ses, görüntü, renk ve hareketin kullanımıza izin vermesi ve esnek olması güçlü yönleri arasındadır. Reklam kirliliğinin fazla olması, oldukça pahalı bir mecra olması ve buna bağlı olarak da reklam sürelerinin kısa olması zayıf yönleridir. Geleneksel medya planlama araçları arasında en güçlü ve etkin olanıdır ancak diğer mecralara göre planlamada en yüksek maliyeti oluşturur.

Gazete&Dergi Reklamları

Gazete&Dergi Reklamları

Kitlesel oluşu, katalog değeri taşıması (arşivlenmesi), yerel ve bölgesel kitlelere erişim imkanı, güvenilir olması güçlü yönleridir. Yaşam süresinin kısalığı, reklam kirliliğinin fazla olması, hedef kitle seçiciliği imkanı sunmaması, renkli baskı kalitesinin dergi kadar iyi olmaması zayıf yönleridir.
Dergi reklamlarında ise özel ilgi alanlarına göre spesifik kitlelere ulaşabilir, baskı ve renk kalitesi yüksektir, uzun ömürlü oluşu güçlü yönleri arasında yer alır. Erişimin büyümesi yavaş gerçekleşir, esnek değildir, rezervasyonları dergi basım tarihinden çok önce yapılması gerekliliği zayıf yönleridir.

Radyo Reklamları

Radyo Reklamları

Tekrara yardımcı, yerel ve bölgesel kampanyalara izin verir, esnektir söz konusu sıralanan özellikler ise güçlü yönleri kapsar. Radyo istasyon çokluğu ve reklam kirliliği, arka plan mecrası oluşu, sadece ses merkezi (işitsel) oluşu zayıf yönleridir.

Outdoor ve Sinema Reklamları

Outdoor ve Sinema Reklamları

Outdoor reklamlarında tekrara yardımcı araç, yerel ve bölgesel erişim ve maliyet etkin oluşu güçlü yönleri olarak gözlemlenir. Sınırlı bir alanda basit mesajlar verilebilir olması ve çevre kirliliği yaratması zayıf yönleridir.

Sinema reklamlarının ise yüksek düzeyde ses ve görüntü kalitesi sunması güçlü yönleridir. Düşük izleyici seçiciliği olması ise zayıf yönüdür.

Bize Ulaşın
Buradan bize ulaşabilirsiniz.
✓ Geçerli