Sempeak Logo
Yükleniyor...
Close
...
Google Analytics Kullanıcı Segmentasyonu
Google Analytics Kullanıcı Segmentasyonu
İçindekiler

Google Analytics’te Kullanıcı Segmentasyonu

 

Google Analytics, analizleri yapılan internet sitesine gelen kullanıcı kitlesini birçok açıdan ayırır ve gruplandırır. Demografiye göre, coğrafyaya göre, kullanılan cihaza göre çeşitli sınıflandırmalar halinde kullanıcılar raporlara yansıtılır. Bu raporlar çeşitli boyutlara göre filtrelenebilir fakat bu filtreler raporu her zaman istenilen çerçeveye sokamayabilir. Yani filtreler alınması istenen bilginin alınabilmesi için yeterli olmayabilir. Bu yüzden Google Analytics raporlarında kullanıcı segmentasyonunun kullanımı imdada yetişir. 

Google Analytics Kullanıcı SegmentasyonuTürkçeye “Bölümleme” olarak çevrilen segmentler, Analytics raporlarının bir alt kümesi şeklinde tanımlanabilir. Özel bir alandaki kullanıcılara ait verilerin raporlanması segmentasyonlar sayesinde sağlanır. Kullanıcıları analiz edilecek olan verilere göre ayırarak daha derin sonuçlar elde edilebilir.  Analytics raporlarının alt kümesi olan segmentler raporların özelleştirilmiş hali olarak da görülebilir. Her segment tanımlandığı şekilde verilerin raporlanmasına yardımcı olur. 

Analytics raporlarında önemli bir yere sahip olan segmentler gelişmiş e-ticaret analizleri için de önemli bir konuma sahiptir. Kullanıcıların özel bir hedef dahilinde gruplandırılarak raporlanması birçok verinin daha net bir şekilde analiz edilebilmesine imkan sağlar.

Segmentler yalnızca kullanıcıların değil oturumların ve isabetlerin de gruplandırılmasını sağlayabilmektedir. Bu durum Analytics raporlarının çok geniş bir yelpazede veri sağladığının da bir göstergesidir. Gelişmiş e-ticaret analizlerinde ürün, kategori, kampanya ve etkinlik bazlı analizler yapmak mümkündür. 

Bir segment bir veya daha fazla gelişmiş filtrenin uygulanması ile oluşturulur. Bu filtreler yukarıda bahsedildiği gibi kullanıcı, oturum ve isabet kapsamlarının alt kümeleridir. Google Analytics’in Coğrafya raporunda bir şehirden ne kadar trafik aldığı görülebilir fakat segmentasyonda o şehir ile filtreleme yapılırsa o şehirden gelen kullanıcıların davranışları da ölçülebilir. Oturum kapsamlı olarak tanımlanan segmentte seçilen şehirden gelen kullanıcıların oturum bazlı olarak ne tür etkinliklerde bulundukları analiz edilerek aksiyon alınabilir. Sadece coğrafi olmamakla birlikte yaş aralığı, bir ürün sepete ekleme davranışı, kullanılan teknoloji, trafik kaynakları gibi kitle tanımlamalarında kullanılan tüm filtreler segmentasyona uygulanabilir. Bu da siteyi ziyaret etmiş olan herhangi bir kullanıcının sitedeki varlığının tamamiyle analiz edilebilmesini mümkün kılar. Segmentler bu özellikleriyle analizlerin ne kadar derin yapılabildiğini göstermektedir. 

 

Segmentlerin Kullanımı

 

Segmentler Analytics raporlarında verilerin değişime uğramaması için belli bir sistem ile kullanılır. Açılan raporda segment seçimi yapılarak analizi yapılmak istenen segment filtrelemesi yapılır ve belirlenen zaman aralığındaki veriler bu segment dahilinde gösterilir. Herhangi bir raporda bir kez seçilen (uygulanan) segment diğer tüm raporlarda da (iptal edilmediği sürece) etkili olarak sunulur. Her seferinde en fazla 4 segment uygulanabilir. 4’ten fazla segment uygulanması hem Google Analytics tarafından sınırlandırılmıştır hem de yoğun bir veri karmaşasına neden olabileceği için daha fazlasını kullanmak analize zarar verecektir. Raporlar ilk önce default olarak segmentsiz sunulur. Segment seçimi raporun en üstündeki “Segment Ekle” butonu kullanılarak eklenir.

Google Analytics Kullanıcı Segmentasyonu

 

“Segment Ekle” butonuna tıklandığında segmentleri içeren bir liste açılır. Açılan bu liste önceden tanımlanan segmentleri içermektedir. Eğer kullanılan mevcut görünümde hiç bir segment tanımlanmadıysa listenin en üstündeki “+ Yeni Segment” butonu kullanılarak yeni bir segment tanımlanması yapılır. Segment tanımlanması dinamik yeniden pazarlama kitlelerinin tanımlanması ile aynı şekilde yapılır. Dinamik yeniden pazarlama kitlelerinin tanımlanması hakkındaki ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Google Analytics Kullanıcı SegmentasyonuSegmentler rapor sayfalarındaki “+ Yeni Segment” butonundan tanımlanabildiği gibi “Yönetici” panelinden de tanımlanabilir. “Yönetici” panelindeki “Görünüm” sütununun altında “Segmentler” seçeneği de tüm segmentlere ulaşılabilen ve yeni segmentler tanımlanabilen bir yoldur.

Google Analytics Kullanıcı Segmentasyonu

 

Analizleri yapılan görünümde hiç segment yoksa sıfırdan yeni segmentler tanımlanabildiği gibi, başka bir görünümde tanımlanmış olan segmentler “Galeriden İçe Aktar” butonu yardımıyla da görünüme eklenebilir ve kullanılabilir. 

 

“Segment Ekle” butonuna tıkladıktan sonra açılan listeden bir segment seçilir. Seçilen bu segment Analytics raporlarına uygulanır. Segment listesi çeşitli kategorliere ayrılmış vaziyettedir. Çok segment bulunan bir görünümde uygulanmak istenen segmentin bulunabilmesi bu kategoriler aracılığıyla rahatça bulunabilir. Segmentlerin rahat bulunabilmesinin bir yolu da sık kullanılan bir segmentin isminin yanındaki yıldız ikonu ile işaretlenmesidir. Bu sayede aranan segmentler, segment listesinden kolayca bulunabilir ve uygulanabilir. Analytics 360 üyeliği olmayan bir hesap altındaki görünümde en fazla 100 segment tanımlanabildiği unutulmamalıdır. 

 

Google Analytics Kullanıcı Segmentasyonu

Seçilen segment “Uygula” butonu ile rapora uygulanır ve raporun segmentasyonu gerçekleştirilmiş olur. Uygulanan segmente göre filtrelenen rapordaki veriler daha anlamlı ve anlaşılır veriler halini alır. 

 

Pazarlama alanında sıkça kullanılan segmentasyon raporlama ve analiz alanında ayrıntılama sağlamasından dolayı önemli bir noktadadır. Hedefe yönelik analizlerde daha kesin veriler elde edebilmek için mutlaka kullanılması tavsiye edilir. 

Paylaş
Google Analytics Kanal Gruplama
Google Analytics Kanal Gruplama

Google Analytics içerisinde yer alan "Kanal Gruplama" özelliğini kulanarak gelen trafik kaynaklarını gruplandırıyoruz. Detaylar yazımızda.....

Google Analytics Yeniden Pazarlama (Remarketing) Kitleleri
Google Analytics Yeniden Pazarlama (Remarketing) Kitleleri

Google Analytics içerisinde yer alan "Remarketing" kitlelerinin nasıl tanımlanacağını buradan öğrenebilirsiniz.

GTM Üzerinden Google Analytics User ID Kurulumu
GTM Üzerinden Google Analytics User ID Kurulumu

Google analytics içerisinde yer alan User ID kurulumunun GTM üzerinden nasıl yapılır?

Google Analytics’te Custom Metrics Tanımlama
Google Analytics’te Custom Metrics Tanımlama

Google Analytics içerisinde yer alan custom metrics yapısının nasıl tanımlandığı, nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgiye...

Google Analytics’te Custom Dimension
Google Analytics’te Custom Dimension

Google Analytics özelliklerinden bir tanesi olan Custom Dimension ile ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.